Jaki jest numer mojego konta bankowego Wells Fargo

Category: Mogą Zostać
17 lutego 2021

IBAN to międzynarodowy numer konta bankowego. Identyfikuje konto indywidualne w określonej instytucji finansowej w określonym kraju i służy do przetwarzania transakcji finansowych między instytucjami w różnych krajach. Użyty poprawnie, IBAN umożliwia szybsze przetwarzanie płatności.

Zapoznaj się z rejestrem IBAN (PDF), aby zapoznać się z listą krajów, które wymagają numerów IBAN oraz unikalnym formatem IBAN dla każdego kraju. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest oficjalnym rejestratorem IBAN.

  • Format IBAN
  • Korzystanie z IBANSWIFT BICModel IBAN tworzy standard numeracji rachunków w wielu krajach. Model wymaga obecności pewnych komponentów we wszystkich numerach IBAN, ale pozwala również na pewną elastyczność w zakresie wymagań specyficznych dla danego kraju. Dodając komponenty do istniejących numerów rachunków, IBAN poprawia zdolność banku do przetwarzania płatności transgranicznych bez konieczności ręcznej naprawy transakcji lub zastępowania istniejących numerów rachunków. Jeśli nie używasz numeru IBAN w krajach, które wymagają jego użycia, Twoje płatności mogą zostać zwrócone bez przetwarzania.

    IBAN składa się z maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych, które obejmują: