Jakie role odgrywa w firmie dział finansowy

Jakie role odgrywa w firmie dział finansowy
Category: Jaki Sposób
16 października 2020

Co to jest konto wypłaty?

Firmy działają na pieniądze, a dział finansowy firmy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że fundusze są dostępne i że Twoja firma ma dostęp do gotówki w zrównoważony sposób. Finanse to zarówno sztuka, jak i nauka. Efektywne zarządzanie nim wymaga oceny sytuacji, która jest zarówno intuicyjna, jak i oparta na starannych obliczeniach.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)

Znaczenie działu finansowego polega na jego zdolności do upewnienia się, że gotówka jest dostępna na operacje firmy, a firma zarządza swoimi pieniędzmi na tyle skutecznie, aby wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Lista obowiązków działu finansowego

 • Rachunkowość ogólna. Bieżące prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań finansowych należy do kompetencji działu finansowego. Aby móc podejmować wyższe decyzje dotyczące zarządzania finansami, musisz najpierw wiedzieć, na jakim etapie jest Twoja firma. Bieżące prowadzenie ewidencji obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych i listy płac, a sporządzanie sprawozdań finansowych obejmuje syntezę i finalizację tych informacji w rachunku zysków i strat, bilansie i raportach przepływów pieniężnych w regularnych odstępach czasu, zwykle miesięcznych.

Kontrole finansowe. Ponieważ praca działu finansowego jest tak ważna dla zdrowia fiskalnego firmy, rozsądne jest posiadanie kontroli i sald w celu zweryfikowania dokładności jego pracy. Regularne uzgodnienia porównują twoją rzeczywistą sytuację finansową z informacjami zawartymi w twoich pisemnych raportach. Należy to zrobić zgodnie ze standardowymi zasadami rachunkowości. Weryfikacja dokładności jest ważna dla podwójnego sprawdzenia zarówno dokładności procesu, jak i uczciwości osób obsługujących informacje i gotówki.

Finansowanie. Niewiele firm jest w stanie całkowicie działać na przychodach, które generują ze sprzedaży i usług. Zwykle zdarzają się okresy, w których nakłady na zapasy i ulepszenia kapitałowe przewyższają przychodzące środki pieniężne i na odwrót, zdarza się, że dochody są wystarczająco duże, aby nadrobić te braki. Dział finansowy jest odpowiedzialny za zarządzanie tym rytmem, aby Twojej firmie nie zabrakło gotówki na opłacenie rachunków, a także nie płaciło zbyt dużych odsetek.

 • Planowanie. Zdrowy biznes zawsze się rozwija, a jego dział finansowy jest odpowiedzialny za przygotowywanie i ocenę budżetów, które dotyczą sposobu zapłaty za nowe projekty. Twoja firma może mieć również powolne okresy w roku lub okresy, w których przewidywane i nieprzewidziane okoliczności szkodzą wynikom finansowym. Dział finansowy jest odpowiedzialny za opracowanie jasnego planu poruszania się po tym trudnym terenie. Plan ten powinien obejmować obliczenie, jakie fundusze będą prawdopodobnie potrzebne, dostarczenie ogólnych wytycznych dotyczących sposobu ich wydatkowania oraz wytyczenie ścieżki spłaty pożyczonych kwot.
 • Finanse i planowanie strategiczne

  Po części znaczenie działu finansowego polega na jego funkcji dostosowywania codziennych decyzji finansowych do długoterminowych celów firmy. Cele długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe powinny być skutecznie zsynchronizowane z szerszą wizją, która będzie wyrażać powody powstania firmy i sposób pomiaru sukcesu.

  Twoja firma może być nastawiona na zarabianie jak największej ilości pieniędzy lub wytwarzanie produktów promujących zdrowsze środowisko. Niezależnie od Twojej wizji, Twoja działalność finansowa będzie lepiej ukierunkowana na jej osiągnięcie, jeśli ta wizja będzie jasno sformułowana, a Twój dział finansowy ma narzędzia i uprawnienia do zarządzania Twoimi pieniędzmi w sposób, który ją realizuje.

  Finanse i przywództwo

  Ludzie, którzy kierują Twoim działem finansowym, prawdopodobnie nie będą menedżerami najwyższego szczebla, ale będą odpowiedzialni za dostarczanie tym liderom informacji potrzebnych do skutecznego przywództwa.

  Dyrektor generalny oceniający możliwość wprowadzenia nowej linii produktów będzie potrzebował informacji z działu finansowego o tym, w jaki sposób firma znajdzie środki na to przedsięwzięcie. Liderzy muszą również wiedzieć, jak firma radzi sobie ogólnie pod względem finansowym, aby podejmować decyzje, kiedy ograniczać wydatki, a kiedy podejmować ryzyko.