Temat: Motoryzacja

  • Duży ruch w autosalonach. Te marki wybierano najczęściej
  • Zmiany w egzaminach dzięki prawo jazdy. Jest oferta ministerstwa
  • GDDKiA zrywa umowy z Włochami. Mieli tworzyć fragmenty A1 i S3
  • Surowe kary za zawracanie licznika. Prezydent podpisał ustawę
  • Z Trójmiasta do granicy z Czechami w pięć godzin. Jest umowa w ostatni odcinek A1

Kierowcy mają płacić nowatorską opłatę jakościową, która będzie doliczana do każdego badania technicznego przeprowadzanego na systemów kontroli pojazdów. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym autorstwa ministerstwa infrastruktury. Nowe przepisy zakładają również zapoczątkowanie kar finansowych za doświadczenie wykonane po terminie.

Pod koniec maja Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, skierowała interpelację do ministra infrastruktury, w jakiej zapytała o wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE po sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Jak wskazała posłanka, projekt ustawy autorstwa ministerstwa infrastruktury całkowicie zmienia dotychczasowy system badań technicznych pojazdów. "Jakie opłaty obowiązkowe, związane z zarejestrowaniem auta i jego obsługą niezbędną do odwiedzenia użytkowania pojazdu, wzrosną według wprowadzeniu nowelizacji ustawy według zaproponowanego projektu? " - zapytała parlamentarzystka.

Nowa opłata dla kierowców

Odpowiedzi w tej sprawie, wraz z upoważnienia ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w resorcie.

Polska dzierży najwięcej starych aut po całej Unii. "Problem martwych dusz"

Jak podkreślił przedstawiciel MI, "nowy, zmieniony program badań technicznym pojazdów ma realnie zapewniać, aby wozy były utrzymywane na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie przy trakcie ich eksploatacji".

Ma w tym pomóc m. in. wprowadzenie nowej należności jakościowej w wysokości 4 zł.

Zgodnie z założeniami ministerstwa, będzie kobieta pobierana od właściciela albo posiadacza pojazdu, za każde badanie techniczne przeprowadzane dzięki stacji kontroli pojazdów.

W ocenie Marka Chodkiewicza, wprowadzenie dodatkowej opłaty po takiej wysokości, z jednoczesnym podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa aliansu drogowego może być akceptowalnym przez społeczeństwo rozwiązaniem.

Jak czytamy w planie ustawy, opłata trafi dzięki rachunek Transportowego Dozoru Technicznego i zostanie przeznaczona "na zapewnienie prawidłowej jakości doświadczeń technicznych pojazdów".

Jednocześnie podsekretarz stanu przypomniał, że pierwotny projekt zakładał, hdy koszty wprowadzenia prawa UE, pokrywane będą z taryfy odprowadzanej przez przedsiębiorców kierujących stacje kontroli pojazdów, od każdej pobranej opłaty zbytnio przeprowadzenie badania technicznego. Definitywnie po licznych skargach zrezygnowano z tego rozwiązania, an opłatę mają pokryć kierowcy.

"Wpływ na taką zmianę rozwiązania miała nadprogramowa analiza opłat za badania techniczne, które nie dawny podwyższane już od 14 lat" - zaznaczył przedstawiciel resortu infrastruktury.

Kary dla spóźnialskich

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada również zapoczątkowanie opłaty sanacyjnej w sytuacji badania technicznego wykonywanego 45 dni po terminie ważności.

Jak wskazał Chodkiewicz, opłata ma na zamiarze "wyeliminowanie z ruch drogowego pojazdów z nieważnymi badaniami technicznymi (możliwie nie w pełni sprawnych techniczne), w celu polepszenia bezpieczeństwa każdego użytkowników tego ruchu".

Zgodnie z projektem ustawy, opłata za badanie techniczne wykonane po terminie, będzie jednorazowo podwyższała o 60 procent cenę badania fachowego.

Jednocześnie podsekretarz stanu w odpowiedzi na interpelację podkreślił, że projekt odrzucić przewiduje podwyżek dotychczasowych stawek opłat za badania techniczne i rejestrację pojazdu.

Jak wynika z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, przyjęcie nowych przepisów przez rząd pierwotnie planowano na drugi trymestr 2018 roku. Projekt dotychczas nie był jednak głosowany na posiedzeniu Rady Ministrów.