Dopłaty do czynszów wchodzą przy życie od 1 stycznia 2019 roku  Nieruchomości

Ruszają dopłaty do odwiedzenia czynszu. Zobacz, kto stanie się mógł je otrzymać

Od Nowego Roku ruszył rządowy program Mieszkanie na Początek. Za sprawą tego niektóre osoby, wynajmujące mieszkanie, będą dostawały dopłaty do czynszu z budżetu państwa.

Zgodnie spośród ustawą dopłaty będą przyznawane na 15 lat osobom wynajmującym mieszkania wyłącznie w nowym budownictwie i jedynie po zawarciu stosownej porozumienia z gminą. To określa, że dopłaty nie pozostaną przyznawane osobom, które wypożyczają używane mieszkanie od osób prywatnych. Dopłaty będą mogły otrzymać zarówno rodziny spośród dziećmi, jak i single, a warunkiem ich zdobycia będzie kryterium dochodowe.

Jak informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, program dopłat do czynszów jest zarządzany do ludzi, których nie zaakceptować stać na wynajem czy zakup mieszkania na branży komercyjnym, an ich dochody są zbyt wysokie, żeby mogli ubiegać się na temat mieszkania komunalne.

Dla kogo?

Kolejne lokale z Mieszkania plus wkrótce zostaną oddane do odwiedzenia użytku. Kolejka chętnych

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się na temat dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie wykracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (wg GUS w 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4271, 51 złotych).

Na każdą kolejną osobę przy gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany na temat 30 pkt. proc. Znaczy to, że w wypadku dwuosobowego gospodarstwa limit sięga 90 proc. przeciętnego zarobku w gospodarce narodowej, a w wypadku trzyosobowego - 120 proc.

Beneficjenci będą weryfikowani pod kątem tego, bądź nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat co roku. Jeśli nie będą spełniać kryteriów uczestnictwo w programie zostanie zawieszone lub wygaszone. Dodatkowo jeśli dochód rodziny się powiększy, dopłaty nie będą wstrzymywane. Zamiast tego będą pomniejszane na zasadzie "złotówka zbyt złotówkę". Z dopłat zostanie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności lub tylko najem.

Jak uzyskać dopłatę?

Wysokość dopłaty będzie zależała od czasu liczby osób w domu, powierzchni mieszkania i

Trzy miesiące wakacji od momentu czynszu. Lokale z programu Mieszkanie plus w kolejnym mieście

od lokalizacji. Wskaźnik cenowy będzie różny dla gmin - chodzi na temat tzw. "średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych".

Warunkiem uzyskania dopłaty do czynszu będzie zawarcie umowy z gminą. Następnie gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań otoczonych realizowaną inwestycją. Gmina ponadto przeprowadzi wstępny nabór osób mieszkających, wykorzystując zapisany w oferowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa.

Ostateczna decyzja na temat zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora. To on bowiem dokona oceny zdolności czynszowej.

W 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone dwieście mln zł. W latach 2020-2033 co roku kwota z poprzedzającego roku stanie się powiększana o kolejne dwie stówy mln zł. Od 2034 roku dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3, 2 mld zł.

40 proc. Polaków spróbuje za wszelką cenę pozostać na Wyspach Ze świata