Podobnie Jak W Przypadku

Naliczone odsetki to kwota odsetek naliczonych od długu, takiego jak obligacja, ale jeszcze nie pobranych. Odsetki naliczane są od daty udzielenia pożyczki lub wystawienia kuponu obligacji.