Podstawowy numer konta (PAN)

17 lutego 2021

Co to jest podstawowy numer konta?

Termin numer konta podstawowego odnosi się do 14-, 15-, 16- lub nawet 19-cyfrowych numerów generowanych jako niepowtarzalny identyfikator przypisany do rachunku podstawowego. Podstawowe numery kont są również nazywane numerami kart płatniczych, ponieważ znajdują się na kartach płatniczych, takich jak karty kredytowe i debetowe. Ten numer konta jest wytłoczony lub wydrukowany laserowo i znajduje się z przodu karty.

Podstawowe numery kont są wytłaczane lub drukowane laserowo i można je znaleźć na awersie karty.

Zrozumienie podstawowych numerów kont

Podstawowe numery rachunków to unikalne identyfikatory różnych kart płatniczych, takich jak karty kredytowe i debetowe, zawierające informacje o posiadaczu karty, takie jak imię i nazwisko, saldo, limit kredytowy. PAN mogą być również używane do identyfikowania innych typów kart przechowujących wartość, takich jak podarunki lub karty przedpłacone.

Ponieważ mogą to być jedyne numery związane z konkretnym kontem – tak jak w przypadku karty kredytowej – podstawowe numery kont są również nazywane numerami kont. W innych przypadkach mogą nie zidentyfikować dokładnych informacji o powiązanym koncie. Na przykład numer karty debetowej nie odzwierciedla ani nie identyfikuje numerów kont żadnych połączonych rachunków czekowych, oszczędnościowych lub innych.

Podstawowy numer konta jest zwykle generowany podczas otwierania konta. Dlatego jest to zazwyczaj pierwszy rachunek z serii, który klient może otworzyć w instytucji finansowej. Podstawowy numer konta jest również zwykle numerem identyfikowanym z linią handlową w raporcie kredytowym danej osoby. PAN są w stanie wspierać prowadzenie ewidencji konta i rozwiązywanie problemów, jeśli pojawią się problemy z kontem.

Kluczowe wnioski
 • Podstawowy numer konta to 14, 15 lub 16-cyfrowy numer generowany jako unikalny identyfikator konta podstawowego.
 • Podstawowe numery kont są nadawane kartom płatniczym, takim jak karty kredytowe i debetowe, a także innym kartom przechowującym wartość, takim jak karta podarunkowa.Chociaż mogą być używane jako identyfikator, PAN nie zawsze dostarczają dokładnych informacji o koncie, jak ma to miejsce w przypadku kart debetowych.PAN mogą być używane do obsługi prowadzenia rejestrów konta i rozwiązywania problemów.Uwagi specjalne

  Pierwsza cyfra podstawowego numeru konta nazywana jest głównym identyfikatorem branżowym, który identyfikuje typ karty kredytowej przez firmę wydającą

 • Karty American Express zaczynają się od 3
 • Karty Visa zaczynają się od 4Karty MasterCard zaczynają się od 5Odkryj karty zaczynają się od 6Niektóre karty kredytowe linii lotniczych zaczynają się od 1 lub 2Karty firm naftowych zaczynają się od 7Niektóre karty telekomunikacyjne i opieki zdrowotnej zaczynają się od 8Pierwsze sześć cyfr identyfikuje sieć karty kredytowej powiązaną z kartą, na przykład 601100 w przypadku kart Discover. Ostatnia cyfra to numer sumy kontrolnej, który pomaga przestępcom w tworzeniu fałszywych numerów kart kredytowych. Liczby między pierwszymi sześcioma cyframi a ostatnią cyfrą jednoznacznie identyfikują konto klienta.

  Zabezpieczenie podstawowego numeru kontaFirmy obsługujące karty kredytowe, takie jak Visa, proszą sprzedawców o podjęcie środków ostrożności w celu ochrony głównych numerów kont klientów. Jedna z takich wytycznych nosi nazwę skrócenia PAN. Visa twierdzi, że sprzedawcy nie muszą przechowywać pełnych numerów kont. Takie postępowanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. W Stanach Zjednoczonych federalne prawo zwane Ustawą o uczciwych i dokładnych transakcjach kredytowych z 2003 r. (FACTA) zabrania sprzedawcom drukowania na paragonie więcej niż ostatnich 5 cyfr numeru konta posiadacza karty. Sprzedawcy nie mogą również drukować daty ważności karty.

  Podstawowe numery kont a drugorzędne numery kont

  Instytucje finansowe i pożyczkodawcy mogą wydawać karty debetowe i kredytowe drugiemu użytkownikowi upoważnionemu przez głównego posiadacza rachunku. Jeśli konto ma drugiego posiadacza konta, obie karty mogą używać podstawowego numeru konta. Niektóre instytucje mają jednak zasady wydawania kart, które pozwalają drugiemu użytkownikowi na posiadanie dodatkowego numeru konta.

  Konta firmowych kart kredytowych działają trochę inaczej. Podstawowy numer konta dla firmowych kart kredytowych nie pojawia się na karcie kredytowej żadnego pracownika. W takim przypadku wystawca karty kredytowej wydaje każdemu pracownikowi kartę z oddzielnymi, dodatkowymi numerami kont. Ułatwia to firmom identyfikację i śledzenie opłat na podstawie wykorzystania karty przez każdego pracownika.