ocena kredytowa

Czym jest VantageScore? VantageScore to usługa oceny zdolności kredytowej skierowana bezpośrednio do indywidualnych konsumentów. Jest to produkt ratingowy, który został opracowany wspólnie przez trzy biura ratingowe, tj. Equifax, Experian i ...
Federalna Administracja Mieszkaniowa (FHA) ostatecznie ogłosiła nową, tymczasową politykę zatwierdzania kredytów hipotecznych, w przypadku których pożyczkobiorca wystąpił o wyrozumiałość wobec COVID-19 lub ją uzyskał. List hipoteczny 2020-16 tymczasowo cofa istniejącą ...