podobnie jak w przypadku

Naliczone odsetki to kwota odsetek naliczonych od długu, takiego jak obligacja, ale jeszcze nie pobranych. Odsetki naliczane są od daty udzielenia pożyczki lub wystawienia kuponu obligacji.
Co to jest wartość aktywów netto? Wartość aktywów netto (NAV) definiuje się jako wartość aktywów funduszu Aktywa finansowe Aktywa finansowe to aktywa, które wynikają z umownych umów dotyczących przyszłych przepływów ...