przez cały

Naliczone odsetki to kwota odsetek naliczonych od długu, takiego jak obligacja, ale jeszcze nie pobranych. Odsetki naliczane są od daty udzielenia pożyczki lub wystawienia kuponu obligacji.
Zapasytowarowe to koszt towarów znajdujących się w kasie i dostępnych do sprzedaży w dowolnym momencie. Zapasy towarów (zwane również zapasami) to aktywa bieżące z normalnym saldem debetowym, co oznacza, że ...
Sprawdzaj codziennie, aby znaleźć najlepsze akcje poniżej 1 USD. Ta lista jest aktualizowana i aktywna przez cały dzień. Obejmuje akcje sprzedane na rynku wtórnym, z rynku wtórnego, firmy przeprowadzające sprzedaż ...