GUS: dłużej pracujemy, więcej czasu poświęcamy hobby

Dłużej pracujemy, krócej się uczymy, ale poświęcamy się hobby. Tak Polacy gospodarują czasem

W porównaniu do 2003 r. mniej się uczymy, mniej używamy ze środków masowego przekazu za to więcej wkonujemy nasze prac i więcej czasu poświęcamy zamiłowaniom osobistym - wypływa z badania " Budżet czasu ludności 2013" opublikowanego przez GUS.

Badania takie jak z 2013 r., zgodnie z zaleceniami Eurostatu, powinno się przeprowadzać co 10 latek. Pozwalają one pokazać jak na przykład gospodarujemy czasem, jak prezentuje się obciążenie obowiązkami oraz jak na przykład wykorzystujemy wolny czas. Poprzednie badanie tego typu przeprowadzono przy 2003 r.

Poświęcenia, ale jakie?

W porównaniu do 2003 r. okazało się, że przebywamy też coraz mniej chętni do poświęceń - jak wynika z badania za 2013 r. - na temat 7 minut mniej dzięki dobę niż w 2003 r. przeznaczamy na dobrowolną pracę dla organizacji, pomocną dłoń innym czy praktykom religijnym. Szczególnie jest to widoczne w przypadku osób między 35. a 44. rokiem istnienia.

Emerytury będą wyższe. Dzięki nowym przepisom

O pięć minut w mniejszym stopniu niż 10 lat wcześniej poświęcamy dziennie kontaktom towarzyskim rozumianym jako bezpośrednie spotkania czy rozmowa z członkami własnego gospodarstwa domowego. O 14 minut krócej używamy ze środków masowego przekazu - telewizji, radia, prasy i książek. Szczególnie odnosi się do to mężczyzn, którzy w 2013 r. poświęcili na tek krok 3 godz. 2 min., 12 minut mniej niźli w 2003 r.

Jak wynika z doświadczenia GUS o 7 chwil mniej zajmują nam dojazdy i dojścia i tyczy się to zarówno mieszkańców w zamian jak i wsi. O 10 minut mniej niż w 2003 r. uczyliśmy się. O 12 minut więcej niż w 2003 r. pracujemy zawodowo. po 2013 r. było to średnio 7 godz. 38 minut na dobę.

Czas dla siebie

W 2013 r. aż na temat 18 minut więcej aniżeli dziesięć lat temu poświęcaliśmy zamiłowaniom osobistym i zamiłowania. Średnio o 7 minut więcej na dobę zajmują nam czynności domowe, praktykowanie sportu i rekreacji. Przede wszystkim widoczne jest to po przypadku kobiet - termin jaki poświęcają sportowi jak i również rekreacji wzrósł o szóstej min do 1 godz. 49 min. Co interesujące, u mężczyzn czas ów się skrócił się na temat 1 min.

W 2013 r. czynności połączone z życiem towarzyskim i rozrywkami zajmowały nam a mianowicie jak wynika z testowania - 1 godz. 38 minut dziennie. Korzystanie z komputera i internetu podczas wolnym - jak zauważają analitycy GUS - będącym najlepszą pozycją wśród zamiłowań osobistych - trwało średnio 1-wszą godz. 22 minuty. Ludzie czytające książki - jakim sposobem deklarowały - poświęcały na to 1 godz. szesnascie min. dziennie. W czasie wolnym z komputera jak i również internetu spośród badanych zazwyczaj korzystali członkowie rodzin z dziećmi na utrzymaniu - 34, 2 proc., przy gospodarstwach jednoosobowych - 18, 9 proc.

Badali przez rok

W badaniu "Budżet czasu ludności 2013 r. " wzięło udział 28 209 gospodarstw domowych, w których mieszkało 74 499 osób. Wśród tych propozycji było 47 proc. facetów i 53 proc. kobiet. Badanie trwało cały rok kalendarzowy i wzięły tutaj uczestnictwo osoby w wieku 10 lat lub więcej. To nowość w porównaniu do odwiedzenia badania sprzed dziesięciu lat, kiedy uczestniczyły w zanim tylko osoby w stuleciu 15 lat lub większą ilość.

Większość badanych - 66, 2 proc. wówczas mieszkańcy miast. Ponad połowicę badanych gospodarstw stanowiły konkretne i dwuosobowe. Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową byli eksperci (17, 6 proc), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16, 1 proc. ), podwładni usług i sprzedawcy (14, 3 proc. ) chłopi, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (12, 1 proc. ).

Grant Thornton: problemy rekrutacji w 60 proc. dużych jak i również średnich firm