GUS: w zeszłym roku Nasze państwo miała 2, 1 mld zł nadwyżki w handlu

Polska z nadwyżką handlową. Trzeci rok z rzędu

W zeszłym r. Polska wyeksportowała towary zbyt 870, 1 miliardów zł, a wartość importu wyniosła 868 miliardów złotych. W związku z tym mieliśmy nadwyżkę w gospodarki zagranicznym w wysokości 2, 1 miliarda złotych a mianowicie wynika z poniedziałkowego komunikatu GUS. Największym naszym partnerem handlowym pozostają Niemcy.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku, według danych tymczasowych, wyniosły w cenach aktualnych 870, 1 mld złotych w eksporcie oraz 868, 0 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2, 1 mld zł, w czasie gdy w 2016 r. wyniosło 17, 0 mld zł. W porównaniu wraz z 2016 rokiem eksport wzrósł o 8, 3 proc., an import o dziesięć, 4 proc. " a mianowicie napisano w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Na plusie od trzech lat

Polskie autobusy pojadą do Niemiec. Duże zamówienie

"Dodatnie saldo w handlu zagranicznym notujemy od 2015 r. " - zwrócił uwagę GUS. Podkreślono, że dynamikan importu od kilku miesięcy przewyższa tempo wzrostu eksportu.

Zgodnie z informacjami GUS eksport wyrażony w dolarach wyniósł 228, dwóch mld dol., an import 227, 8 mld dol. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0, 4 mld dol. Natomiast licząc w euro eksport wyniósł 203, 7 mld €, an import 203, trzech mld euro. Dodatnie saldo wyniosło 0, 4 mld euro.

Największy uczestnictwo w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86, 4 proc. (w tym UE 79, 7 proc. ), a w imporcie – 67, 4 proc. (w naszym UE 60, 1 proc. ), wobec odpowiednio 86, 3 proc. (w tymże UE 79, 8 proc. ) i 68, dwa proc. (w tym UE 61, 2 proc. ) w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast najmniejszy wkład odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5, dziewięć proc., a w imporcie 8, 1 proc., wobec odpowiednio 5, 5 proc. i 7, 2 proc. po dwunastu miesiącach 2016 r.

"Na ogromny udział krajów rozwiniętych przy obrotach towarowych mają działanie duże obroty z UE" - zaznaczył GUS.

Ujemne salda odnotowano przy handlu z krajami rozwijającymi się – minus 145, 4 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18, 8 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166, 3 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 172, trzech mld zł.

Niemcy w czele

W tej gałęzi jesteśmy potęgą. Wkrótce wyprzedzimy Włochy

"Od wejścia Polski do UE największym naszym własnym partnerem handlowym, w eksporcie, jak i imporcie istnieją Niemcy" - poinformował GUS. Udział naszych sąsiadów zza Odry w eksporcie, w zależności od z okresem styczeń – grudzień 2016 r., był na tym samym poziomie i wyniósł 27, czterech proc., a w imporcie obniżył się o 0, 2 pkt. proc. i stanowił 23, 1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 36, 1 mld zł względem 36, 8 mld zł w analogicznym okresie 2016 r.

Poza Niemcami, nasi główni partnerzy eksportowi to: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Odnośnie do import (według państwa pochodzenia) największym partnerem Lokalny też były Niemcy, natomiast potem: Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Holandia, Czechy, Stany Zjednoczone, Belgia, Wielka Brytania.

Gazprom uniknie kar - rozstrzygnięcie Komisji Europejskiej