Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Poczekasz krócej na zgodę

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Zostanie łatwiej

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego – związki zawodowe i szefowie – przyjęli w poniedziałek wspólne stanowiska w kwestii kilku projektów ustaw dotyczących m. in. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i uproszczonych zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium polski.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia plenarnego Rady witryna społeczna opowiedziała się zbyt niewprowadzaniem zmian proponowanych po poselskim projekcie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest przeciwna zapisanemu w projekcie wykluczeniu wraz z Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych i szefów.

Minister rodziny jak i również pracy Elżbieta Rafalska oznajmiła, że poselski projekt zmierza do wzmocnienia roli struktury niepełnosprawnych w Radzie Konsultacyjnej. Zaznaczyła jednak, że w czasie prac w Sejmie zaproponuje utrzymanie w jej składzie przedstawicieli organizacji wchodzących przy skład Rady Dialogu Społecznego. Rafalska poparła też frakcja uwag strony społecznej Rady do zmian w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców.

Praca dla cudzoziemców

Pracodawcy solidarnie przeciw wyższej płacy minimalnej. "Nie tędy droga"

Rada generalnie poparła zmiany, proponuje jednak skrócenie czasu na wydanie zgody przez samorządy na wynajęcie cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej oraz utrzymaniu tej zgody przy zamianie tych form dla danego pracownika, po poinformowaniu samorządu. Minister rodziny mówiła w czasie posiedzenia, że takie zmiany w rządowym projekcie będą możliwe, jeśli będzie przychylna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Strona społeczna chciałaby również, aby zmniejszyć z 30 do 10 zł opłatę za wydanie przez samorządy lokalne zaświadczenia pozwalającego na pracę cudzoziemca. Rafalska wyjaśniła, że w tej kwestii już na etapie przygotowywania projektu z proponowanej zapłaty 50 zł zmniejszono sumę do 30 zł jak i również jest to „umiarkowana i uczciwa propozycja”.

Rada zdecydowała też przyjąć stanowisko w sprawie dzierżawy gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa. Strona społeczna zaproponowała propozycje zmian w przepisach nakazujących firmom dzierżawiącym ogromne areały wyłączyć z tej dzierżawy 30 proc. gruntów.

W ocenie związkowców i pracodawców ta wprowadzona przez poprzednią koalicję zasada może doprowadzić do upadku 1125 firm rolnych dzierżawiących ziemię. Przez to ma możliwość prowadzić do utraty dochodów poprzez 13 tys. pracowników i ich rodzin, a czterdzieści tys. może osiągać dochody na progu ubóstwa.

Rada zarekomendowała resortowi rolnictwa pilną nowelizację tych przepisów.

Rada przyjęła też wspólne stanowisko strony społecznej w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego. Związkowcy jak i również pracodawcy domagają się ochrony naszych firm w związku z nierówną konkurencją spośród producentami cementu z Rosji i Białorusi.

Rada omawia też w poniedziałek przedstawioną przez resort finansów informację o założeniach budżetowych na 2017 r.

Barclays Capital: deflacja w eurostrefie może być długa jak i również szkodliwa Ze świata