Zdolność Kredytowa

Zamiar ubiegania się o wspólny kredyt - 13.02.15 14:46 Re: Zamiar ubiegania się o wspólny kredyt - 13.02.15 15:24 Re: Zamiar ubiegania się o wspólny kredyt - 15/02/15 15:53 Re: ...
Zaległość karty kredytowej ma miejsce, gdy posiadacz karty zalega z dokonywaniem wymaganych miesięcznych płatności. Chociaż spóźnienie o 30 dni jest ogólnie uważane za zaległe, zwykle mijają dwa miesiące w przypadku ...