EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian, zrezygnował z pierwotnego obniżki  Ze świata

Eurostopy bez zmian

Rada Prezesów Europejskiego Banku Kierowniczego pozostawiła podstawowe stopy procentowe oraz program skupu mień bez zmian - powstaje z czwartkowego komunikatu agencji bankowej. Jednocześnie zrezygnowano z ewentualności dalszego cięcia stóp procentowych.

"Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się po Tallinie, Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu przy banku centralnym na wystarczy dnia pozostaną na tym samym poziomie, odpowiednio, 0, 00 proc., 0, 25 proc. oraz -0, 40 proc" - napisano w komunikacie.

"Jeśli chodzi na temat niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto mogą mieć być prowadzone na aktualnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a po razie potrzeby jeszcze przez dłuższy czas – w każdym wypadku tak długo, aż Wskazówka stwierdzi trwałe dostosowanie trasy inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu" - dodano.

Co ze stopami procentowymi

Superczwartek. Trzy wydarzenia, które mogą namieszać na rynkach

EBC zmodyfikował tzw. forward guidance dla stóp procentowych.

"Rada Prezesów oczekuje, hdy podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym szczeblu przez dłuższy okres, znacznie przekraczający horyzont czasowy ofert aktywów netto" - napisano w komunikacie.

Poprzednio Rada oczekiwała, że "stopy procentowe EBC pozostaną dzięki obecnym lub niższym pułapie przez dłuższy okres".

Skup aktywów

Rada Prezesów odrzucić zrezygnowała z możliwości zwiększenia skali programu skupu aktywów.

"Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp przy trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest stworzona na zwiększenie skali programu i/lub wydłużenie czasu tej prowadzenia" - napisano w komunikacie.

W komunikacie poinformowano również, że równocześnie z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału spośród tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów.

Na godz. 14. 30 zaplanowano konferencję prasową prezesa EBC Mario Draghiego, na której to zostaną podane nowe projekcje makroekonomiczne EBC.

Oczekiwania rynku

Analitycy spodziewali się, że EBC utrzyma mieszaniny procentowe na niezmienionym pułapie oraz pozostawi bez zmian parametry skupu aktywów.

Część uczestników rynku spodziewała się, że EBC po zrezygnuje w komunikacie wraz z sformułowania wskazującego na sposobność dalszej obniżki stóp procentowych lub zwiększania skali.

Na godz. 14: trzydziestu zaplanowano konferencję prasową prezesa EBC Mario Draghiego, na której zostaną podane oryginalne projekcje makroekonomiczne EBC.

Wśród analityków przeważają opinie, że EBC podwyższy weryfikację bilansu ryzyka dla przyrostu gospodarczego w strefie € do neutralnej.

Będą zmiany w tzw. ustawie śmieciowej